Toimintaa ja yhteistyötä

Karkeasti jaoiteltuna piirien ja jäsenyhdistysten/kerhojen toiminta koostuu maanpuolustustahtoa kohottavasta ja ylläpitävästä aatteellisesta toiminnasta, veteraani- ja perinnetyöstä, järjestötoiminnasta, kuntoliikunnasta ja ampumatoiminnasta sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta tapahtuvasta koulutus- ja kurssitoiminnasta.

Toiminta vaatii resursseja

Reserviläistoiminta elää omatoimisen rahoituksen ja jäsenmaksutulojen varassa. Huomattava osa rahallisesta tuesta tulee maakunnan yrityksiltä ja :ltä.
on huomattava vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukija. Puolustusvoimat tarjoaa reserviläisten käyttöön mm. koulutustiloja ja varusteita.
, Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien alueella toimiva, Pohjanmaan maanpuolustuspiiri puolestaan tarjoaa puitteet kansalaistaitojen kehittämiseen. Maanpuolustuspiirin koulutuspaikat antavat koulutusta yhteiskunnan poikkeusolojen ja häiriötilanteiden varalle, ja ovat myös, Puolustusvoimien yhteistyökumppanina, mukana toteuttamassa reserviläisille annettavaa sotilaallista koulutusta.
Jouluaaton kunniavartiolla on pitkät perinteet. Kuva: Kuortaneen Reserviupseerikerho.
Jouluaaton kunniavartiolla on pitkät perinteet. Kuva: Kuortaneen Reserviupseerikerho.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610