Reserviupseeripiirin puheenjohtajan tervehdys

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuudessa 97 % joukoista muodostetaan reserviläisistä. Neljä viidesosaa sodan ajan joukon upseereista on reservin upseereita. Meillä on siis kova vastuu isänmaan puolustamisesta mahdollisen kriisin aikana. Kuulumalla paikkakuntasi reserviupseerikerhoon voit pitää maanpuolustustietojasi ja -taitojasi ajan tasalla. Piirin alueella koulutustoiminnasta vastaa suurelta osin Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK). Kerhosi monipuolisissa tapahtumissa voit myös kohottaa ja ylläpitää fyysistä kuntoasi.
Etelä-Pohjanmaan 21 reserviupseerikerhoa, joissa jäseniä on yhteensä noin 1300, muodostavat Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin, jonka sivuilla juuri nyt vierailet. Osoituksena sujuvasta yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin kanssa ovat yhteiset kotisivut ja piireillämme on yhteinen toiminnanjohtaja Jani Syvänen. Piirien järjestämät tapahtumat ovat suunnattuja kaikille maanpuolustusjärjestöille ja asiasta kiinnostuneille sotilasarvosta riippumatta.
Piirin tehtävänä on toimia alueensa Reserviupseerikerhojen aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, tavoitteenaan maanpuolustustahdon, maanpuolustuskyvyn ja maanpuolustusedellytysten ylläpitäminen ja kohottaminen.
Reserviläisten järjestämä säännöllinen toiminta on usein ammuntaa, erilaista perinnetyötä, josta näkyvimpiä eri paikkakunnilla toteuteftavat eri muistopäivien kunniavarfiot sekä viime aikoina erilaiset varautumiskoulutukset. Ammunta on akfiivista sofilastaitojen kehiftämistä ja ylläpitämistä. Perinnetyössä oleellista on perinteen siirtäminen seuraaville sukupolville ja sen iskostaminen, miksi asia on tärkeää ja muistelemisen arvoista myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä perinnetyökin on murroksessa, koska perinteisiä yhdistyksiä puretaan veteraanien poistuessa keskuudestamme ja toimintavastuuta siirretään uusille ja myös nuoremmille perinnetyön toimijoille laulun sanoihin kiteyteftynä: ”himmetä ei muistot koskaan saa”. Varautuminen on viime vuosina ollut myös vahvasfi esillä koronapandemian, Ukrainan sodan ja energiakriisin myötä, jolloin asiaa on lähestyfty hieman eri näkökulmista. Valtakunnallisesfi omavaraisuuden tarkastelu on ollut otsikoissa ja arvioitavana, kun taas kofitalouksien varautumisen osalta erityisesfi varautumiseen liiftyvän 72h -koulutuksen tunneftuus on lisääntynyt.
Kannustan jokaista osallistumaan reserviläisjärjestöjen toimintaan, riippumafta siitä onko jäsen vai ei. Toiminta on yleensä vapaaehtoisvoimin järjesteftyä ja usein myös osallistujille maksutonta, joten on itsessään palkitsevaa myös järjestäjille, kun osallistujia on hyvin. Liiftymällä jäseneksi pystyy antamaan myös pienen taloudellisen panostuksen toiminnan pitämiseksi kohtuuhintaisena ja kaikille mahdollisena.
Antti Iivari
yliluutnatti (res)
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
Antti Iivari on suorittanut varusmiespalveluksensa Niinisalossa (2008–2009) ja Reserviupseerikoulussa Haminassa (17.10.2008-22.1.2009, RUK 233). Iivarin nykyinen sotilasarvo on yliluutnantti.
Iivari on Isonkyrön Reserviupseerikerhon jäsen. Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa hän on toiminut useita vuosia, joista varapuheenjohtajana muutamat vuodet ennen puheenjohtajaksi valintaa. Etelä-Pohjanmaan reserviupseeripiirin puheenjohtajana hän on aloittanut 1.1.2023.
Iivari toimii lisäksi ampumasuunnistusvaliokunnan puheenjohtajana, joka vastaa lajin kehittämisestä Suomessa.

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri 1952-2012

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610