Huomionosoitukset osana järjestötoimintaamme

Huomionosoitusten tarkoituksena on kiittää jäseniä ja yhteistyötahoja tehdystä työstä sekä kannustaa ja motivoida heitä edelleen jatkamaan ponnistelujaan yhteisesi hyväksi.

Ansiomitali

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n ja Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n yhteinen ansiomitali on piirien virallinen mitali vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ansioituneille henkilöille ja yhteisöille.
Ansiomitali voidaan myöntää henkilölle,
  • jonka jäsenyys Suomen Reserviupseeriliitossa/Reserviläisliitossa on kestänyt pääsääntöisesti vähintään kahdeksan (8) vuotta ja
  • joka on osallistunut aktiivisesti kerhon/yhdistyksen ja/tai piirin toimintaan, sekä toiminut pääsääntöisesti vähintään viisi (5) vuotta johtokunnan/hallituksen tai toimikunnan jäsenenä.
Kerho-/yhdistys-, piiri- tai liittotasoisen projektin tms. hoitaminen voidaan katsoa vastaavan johtokunnan tai toimikunnan jäsenyyttä.
Mitaleja voidaan eri päätöksellä myöntää myös reserviläisjärjestöihin kuulumattomille henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti isänmaan hyväksi tai tukeneet merkittävällä tavalla vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Standaari

Standaarin voi piirin puheenjohtaja myöntää yksittäiselle jäsenelle tai yhteisölle erittäin huomattavista ansioista piirin hyväksi.

Pienoislippu

Pienoislipun voi piirihallitus myöntää harvinaisena kunnianosoituksena piirin kehittämisestä ja sen tarkoitusperiä erityisen merkittävällä tavalla edistäneestä pitkäaikaisesta toiminnasta.
Pienoislippu voidaan myöntää piirin erityisenä kunnianosoituksena ja kiitollisuuden osoituksena myös maanpuolustusjärjestölle, puolustusvoimien joukko-osastolle tai sotakoululle.

Kunniajäseneksi kutsuminen

Reserviupseeripiirin yleiskokous voi piirihallituksen esityksestä kutsua piirin kunniajäseneksi piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön (sääntöjen 5 §).
Reserviläispiirin yleiskokous voi hallituksen esityksestä kutsua piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi (sääntöjen 9 §). Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan (sääntöjen 9 §).
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610