Reserviupseeripiirin puheenjohtajan tervehdys

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuudessa 97 % joukoista muodostetaan reserviläisistä. Neljä viidesosaa sodan ajan joukon upseereista on reservin upseereita. Meillä on siis kova vastuu isänmaan puolustamisesta mahdollisen kriisin aikana. Kuulumalla paikkakuntasi reserviupseerikerhoon voit pitää maanpuolustustietojasi ja -taitojasi ajan tasalla. Piirin alueella koulutustoiminnasta vastaa suurelta osin Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK). Kerhosi monipuolisissa tapahtumissa voit myös kohottaa ja ylläpitää fyysistä kuntoasi.
Etelä-Pohjanmaan 21 reserviupseerikerhoa, joissa jäseniä on yhteensä noin 1300, muodostavat Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin, jonka sivuilla juuri nyt vierailet. Osoituksena sujuvasta yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin kanssa ovat yhteiset kotisivut ja piireillämme on yhteinen toiminnanjohtaja Jani Syvänen. Piirien järjestämät tapahtumat ovat suunnattuja kaikille maanpuolustusjärjestöille ja asiasta kiinnostuneille sotilasarvosta riippumatta.
Piirin tehtävänä on toimia alueensa Reserviupseerikerhojen aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, tavoitteenaan maanpuolustustahdon, maanpuolustuskyvyn ja maanpuolustusedellytysten ylläpitäminen ja kohottaminen.
Piirin puheenjohtajana luotan maakunnan perinteiseen isänmaallisuuteen ja reserviupseeriaatteeseen. Vaikka meillä ei varuskuntaa alueella enää olekaan, on eteläpohjalaisten suhde maanpuolustukseen sekä Puolustusvoimiin nähdäkseni lämmin ja luja. Koetan tehdä oman osani, että se tulevaisuudessakin sellaisena pysyisi.
Tuomas Taivalmaa
kapteeni (res)
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri
Tuomas Taivalmaa on syntynyt vuonna 1969 Ilmajoella. Varusmiespalveluksensa hän on suorittanut Satakunnan tykistörykmentissä Niinisalossa (1989–1990) ja Reserviupseerikoulussa Haminassa (7.7.-12.10.1989, RUK 191). Reservin kapteeniksi Taivalmaa on ylennetty 6.12.2015.
Ilmajoen Reserviupseerikerhon jäseneksi Taivalmaa on liittyneyt 1990 ja on toiminut kerhon puheenjohtajana vuodesta 2004 lähtien. Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa hän on toiminut useita vuosia; 2. varapuheenjohtajana vuosina 2012-2013 ja 1. varapuheenjohtajana vuosina 2014-2019. Etelä-Pohjanmaan reserviupseeripiirin puheenjohtajana hän on aloittanut 1.1.2020. Reserviupseeriliiton liittovaltuustossa Taivalmaa on vaikuttanut kaksi kolmivuotiskautta.
Tavalmaalle on myönnetty ansioistaa Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali vuonna 2016.

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri 1952-2012

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 040-527 0644
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610