Piirien yhteinen tiedotuslehti

Lakeuden Maanpuolustaja (LMP) on Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin yhteinen tiedotuslehti ja sen julkaisijana toimii piirijärjestöjen lisäksi Lakeuden Maanpuolustajain Tuki.
Lakeuden Maanpuolustaja -verkkojulkaisu löytyy osoitteesta: http://www.lakeudenmaanpuolustaja.fi

Lakeuden Maanpuolustajan vuosikymmenet

Lakeuden Maanpuolustaja on palvellut lukijoitaan jo yli viisi vuosikymmentä.
Lakeuden Maanpuolustajan edeltäjä Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin tiedotuslehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1959. Lehden päätoimittaja oli Yrjö Sysilampi. Lisäksi toimituskuntaan kuuluivat Kyösti Pöyhönen ja Sauli Ojajärvi.
Vuonna 1960 lehden nimi muuttui. Uudeksi nimeksi tuli Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeri. Päätoimittajaksi valittiin Veli Kaakinen ja toimitussihteeriksi Pauli Tuomikoski. Toimituskunnan jäsenenä jatkoi Sauli Ojajärvi. Vuoden aikana ilmestyi neljä numeroa. Seuraavana vuonna lehti ilmestyi peräti kuusi kertaa.
Lehden nimestä järjestettiin nimikilpailu vuonna 1961. Vuonna 1962 päätettiin ryhtyä julkaisemaan Reserviupseeripiirin ja Reservin Aliupseerien Piirin yhteistä tiedotuslehteä, jolle annettiin nimeksi Lakeuden Maanpuolustaja.
Vuoden 1962 aikana lehti ilmestyi peräti yhdeksän kertaa. Lehden toimituskunta uusiutui samana vuonna. Päätoimittajaksi nimitettiin piirien yhteinen piirisihteeri (myöhemmin nimikkeenä toiminnanjohtaja) Veikko Vallas.
Syksyllä 1965 piirien toiminnanjohtajaksi nimitettiin Lauri Tanttari, josta tuli edeltäjänsä tavoin myös lehden uusi päätoimittaja.
Lehden ulkoasu muutettiin vuonna 1970 tabloidikokoiseksi. Päätoimittajan lisäksi lehden toimitussihteerinä työskenteli Teuvo Kiljala.
Väinö Kurunmäki otti päätoimittajan tehtävät vastaan vuonna 1974. Häntä seurasi tehtävässä toiminnanjohtaja Jussi Luoma vuonna 1983.
Vuonna 1984 Lakeuden Maanpuolustajan päätoimittajan tehtävät otti hoitaakseen toiminnanjohtaja Ulla Muurimäki.
Vuonna 2017 Lakeuden Maanpuolustaja -lehden päätoimittajan tehtävät otti hoitaakseen toiminnanjohtaja Jani Syvänen.
Vuonna 2018 Lakeuden Maanpuolustaja aloitettiin julkaisemaan digitaalisena verkkojulkaisuna.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610