Ansiomitali

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin yhteisen ansiomitalin on suunnitellut Antti Isosalo. Mitalin tunnuskuvio, seppeleen ympäröimät 6 kärppää, esiintyy piirijärjestöjen lippujen lisäksi piirien muissakin tunnuksissa, pienoislipussa ja standaarissa. Kuva-aihe on peräisin vuoden 1686 Pohjanmaan Rykmentin komppanialipusta, josta arkkitehti Touko Saari on mukaillut sen reserviupseeripiirin lippuun. Mitalinauhassa esiintyy toistuvana keskuskuviona juokseva kärppä.
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin yhteinen ansiomitali ja nauhalaatta. Kuva: Antti Isosalo.
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin yhteinen ansiomitali ja nauhalaatta. Kuva: Antti Isosalo.

Ansiomitalisääntö

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n ja Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n, jäljempänä piireillä, yhteinen ansiomitali (EPRES am; på svenska Syd-Österbottens Reservofficersdistrikt rf och Reservistdistrikt rf förtjänstmedalj) on piirien virallinen mitali vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ansioituneille henkilöille ja yhteisöille.
1 §
Ansiomitali on ympyränmuotoinen ja se on läpimitaltaan 32 mm. Mitalit valmistetaan teräksenvärisestä metallista. Mitalin kuva aiheena on piirijärjestöjen vakiintunut tunnuskuvio, seppeleen ympäröimät kuusi, jäntevää, juoksevaa kärppää.
Sinisessä, 32 mm leveässä, mitalinauhassa on reunoilla 2 mm leveät valkoiset raidat ja toistuvana keskuskuviona valkoisella kuvio-ommeltu (vaakasuunnassa 13 mm pituinen) juokseva kärppä.
2 §
Ansiomitali voidaan myöntää henkilölle,
  • jonka jäsenyys Suomen Reserviupseeriliitossa/Reserviläisliitossa on kestänyt pääsääntöisesti vähintään kahdeksan (8) vuotta ja
  • joka on osallistunut aktiivisesti kerhon/yhdistyksen ja/tai piirin toimintaan, sekä toiminut pääsääntöisesti vähintään viisi (5) vuotta johtokunnan/hallituksen tai toimikunnan jäsenenä.

Kerho-/yhdistys-, piiri- tai liittotasoisen projektin tms. hoitaminen voidaan katsoa vastaavan johtokunnan tai toimikunnan jäsenyyttä.
3 §
Mitaleja voidaan eri päätöksellä myöntää myös reserviläisjärjestöihin kuulumattomille henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti isänmaan hyväksi tai tukeneet merkittävällä tavalla vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
4 §
Ansiomitalia kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan.
5 §
Ansiomitalit myöntää asianomaisen piirin piirihallitus, joko piirihallituksen omasta tai kerhon/yhdistyksen esityksestä. Hakemuksia käsitellään kaikissa piirihallituksen kokouksissa.
6 §
Myönnetyn ansiomitalin mukana seuraa asianomaisen piirin puolesta allekirjoitettu omistuskirja. Piirit pitävät luetteloa myönnetyistä ansiomitaleista.
7 §
Ohjeet ansiomitalin myöntämisperusteista ja esittämisestä antaa Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin yhteinen piiriesikunta.
8 §
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin ansiomitalin säännöt vahvistaa piirien piiriesikunta.
Nämä säännöt on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin piiriesikunnan kokouksessa 8.11.2011.

Ansiomitalin hakeminen

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin ansiomitalit myöntää asianomaisen piirin piirihallitus, joko piirihallituksen omasta tai kerhon/yhdistyksen esityksestä. Hakemuksia käsitellään kaikissa piirihallituksen kokouksissa. Ansiomitalin hakemisessa noudatetaan ansiomitalille vahvistettu ansiomitalisääntöä. Lähtökohtana on, että esityksen kohteena olevan henkilön toiminta on tapahtunut Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin/Reserviläispiirin ansiomitalisäännön edellyttämällä tavalla vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi ja on ollut kokonaisuutena katsoen aktiivista ja pitkäjännitteistä.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610