Puheenjohtajan tervehdys

Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n sivuille. Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin kuuluu lähes 30 alueellista yhdistystä, joissa on henkilöjäseniä yli 3000. Piirillämme on toimitilat Seinäjoella, ja siellä työskentelee päätoiminen toiminnanjohtaja Jani Syvänen. Vapaaehtoinen tiedottaja Antti Isosalo tukee puheenjohtajia ja toiminnanjohtajaa viestinnässä.
Piirimme kuuluu muiden maakunnallisten reserviläispiirien tavoin Reserviläisliittoon, kuten liiton yli 320 paikallista yhdistystäkin. Noin 38 000 jäsenen jäsenmäärällään Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö.
Reserviläispiirimme tehtävänä on toimia yhdistyksien yhdyssiteenä.Pyrimme kohottamaan ja ylläpitämään maanpuolustustahtoa ja vaikuttamaan yleisten maanpuolustusedellytysten - kuten ampumaratojen säilymiseen toiminta-alueellamme.
Reserviläispiiri ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä, sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia maanpuolustustyön hyväksi. Järjestämme kokouksia, koulutusta, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja kilpailuja. Tärkein ja suosituin toimintamuotomme on ammunta. Kuntourheilu kuuluu olennaisena osana reserviläistoimintaan. Myös - ja perinnetoiminnalla on tärkeä asemassa.
Reserviläisillä on tärkeä rooli yhteiskuntamme toimivuuden kannalta. Puoleemme käännytään varsinkin kaikenlaisissa poikkeusoloissa. Vuonna 2015 aloitimme yhteistyön Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa johtokeskustyöskentelystä ja tulevana vuonna tarkoituksena on syventää yhteistyötä vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Lentosotakoulun lakkauttamisen seurauksena vastuumme avun tuottajana siviiliviranomaisille on lisääntynyt.
Jokaisen kansalaisen velvollisuus on ylläpitää kykyään toimia eri tilanteissa. Reserviläisyhdistyksen toiminta on hyvää yleisvalmennusta. Täsmäkoulutusta oman mielenkiinnon mukaan voi hankkia oman koulutusjärjestömme Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n monipuolisilta kursseilta.
Reserviläisyhdistysten yleisin jäsenyysehto on täysi-ikäisyys ja Suomen kansalaisuus. Uusien jäsenten hyväksymisestä päätetään paikallisyhdistyksissä. Toivon maanpuolustusasioista ja -toiminnasta poikkeusoloissa kiinnostuneiden ihmisten hakeutuvan jäseneksi sopivaksi katsomaansa yhdistykseen, koska se antaa mahdollisuuden päästä oikean maanpuolustustiedon ääreen ja mukaan maanpuolustusvalmiuksia ylläpitävään toimintaan. Piirimme alueelta löytyy jokaiselle halukkaalle sopiva yhdistys.
Heikki Tarkkanen
vääpeli (res)
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry
Heikki Tarkkanen on syntynyt vuonna 1969 Laihialla. Koulutukseltaan hän on viljelijä yo, tietotekniikan mekaanikko yo sekä merkantti yo. Lisäksi hän on suorittanut useita ICT-alaan liittyviä koulutuksia. Vuodesta 1990 alkaen hän on toiminut itsenäisenä maatalousyrittäjänä.
Varusmiespalveluksensa hän aloitti kesällä 1988 Vaasan Rannikkopatteristossa. Tarkkanen kotiutui palveluksesta moottoroidun rannikkotykistön tykinjohtajana. Reservin vääpeliksi hänet on ylennetty 6.12.2018.
Vaasan reservin aliupseereihin Tarkkanen liittyi vuonna 1996. Laihian Reserviläisten johtokuntaan Tarkkanen on kuulunut vuodesta 2001 alkaen ja toiminut yhdistyksen puheenjohtajana kolme vuotta.
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin hallituksen varapuheenjohtajana Tarkkanen on toiminut kolme vuotta ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Reserviläisliiton hallituksen jäsen Tarkkanen on ollut vuodesta 2015 alkaen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan Tarkkanen on osallistunut ensimmäisen kerran ottamalla osaa Vaasan toimipisteen Lohtajalla järjestetyihin rannikkotykistön kovapanosammuntoihin 1990 luvun alkupuolella tykkiryhmässä.
Tarkkaselle on myönnetty ansioistaan mm. Suomen Leijonan ansioristi (2014), Reserviläisliiton erikoisluokan ansiomitali soljella nro. 151 (2016) ja Reserviläisliiton kultainen ansiomitali (2018).
Tarkkasen harrastuksiin kuuluu reserviläistoiminnan lisäksi kunnalliset luottamustoimet, yhdistystoiminta, kylätoiminta, metsänhoito ja karhukoirat.
Perheeseen kuuluvat vaimo Tanja ja kolme lasta.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-422 3219
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 0400-668553
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään