Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen KOTU-yksiköt

(Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien alueella toimiva) Pohjanmaan maanpuolustuspiiri puolestaan tarjoaa puitteet kansalaistaitojen kehittämiseen. Koulutuspaikat antavat koulutusta yhteiskunnan poikkeusolojen ja häiriötilanteiden varalle annettavasta koulutuksesta. Koulutuspaikat suunnittelevat ja toteuttavat vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaiset kurssit ja osallistuvat myös koulutustoiminnan kehittämiseen.

Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys

vaalii kaikkien niin vapaussodan, talvisodan, jatkosodan kuin Lapin sodankin perinteitä ja niihin osallistuneiden muistoa, sekä Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen perinteitä sekä kotirintaman ponnisteluiden ja sotien jälkeisen jälleenrakentamisen muistoa ja merkitystä. Yhdistyksen kattojärjestö on .

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta

:n tehtävänä on sotiemme veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville, maanpuolustustahdon lujittaminen, oikean maapuolustustietouden jakaminen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja -harrastuksen kehittäminen toiminta-alueellaan. Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta on Suomen ensimmäinen rekisteröity kiltapiiri Suomessa. Killan kattojärjestö on on .

Pohjanmaan Rauhanturvaajat

on kiinteästi mukana piirien alueella tehtävässä maanpuolustustyössä. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Yhdistyksellä on alaosasto Kokkolassa.
Yhdistyksen toiminnan painopistealueita ovat järjestötoiminta, veteraanityö, ampumaurheilu, koulutus- ja kilpailutoiminta, joista viimeksimainitusta esimerkkinä Falling Plates -ammunat.
Pohjanmaan Rauhanturvaajat aloitti toimintansa Lakeuden Sinibaretit -nimisenä vuonna 1968. Yhdistysrekisteriin yhdistys ilmoitettiin 13.2.1969. Yhdistyksen nimi muuttui myöhemmin Pohjanmaan Sinibaretit ry:ksi toiminnan laajettua koko Vaasan läänin alueelle. Kun Vaasaan perustettiin vuonna 1981 oma yhdistyksensä, vakiintui Pohjanmaan Sinibarettien toiminta-alueeksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueet. Vuonna 2005 yhdistyksen nimi muutettiin Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry:ksi.

Porin Prikaati

Puolustusvoimien tuki toiminnallemme tulee . Käytännössä tuki kanavoituu joko Pohjanmaan Aluetoimiston tai PORPR/Niinisalon varuskunnan kautta, josta molemmista saamme materiaalitukea koulutuksiimme. Tämän lisäksi kaikilla MPK:n KOTU-yksiköillä on omat yksikkövarastot maakunnissaan, jonne varastoidun materiaalin on toimittanut PORPR/Niinisalon varuskunta. Puolustusvoimien esimerkiksi Maakuntajoukoille tilaamaan koulutuksen valvoja tulee yleensä Pohjanmaan Aluetoimistosta. Sotilassoittotoiminnassa tukeudumme laivaston soittokuntaan (LAIVSK), johon liittyvät tukipyynnöt vastaanottaa Pohjanmaan Aluetoimisto.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610