Maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutusta

Pohjanmaan maanpuolustuspiiri vastaa Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien alueella yhteiskunnan poikkeusolojen ja häiriötilanteiden varalle annettavasta koulutuksesta. Pohjanmaan maanpuolustuspiiri järjestää vuosittain yhteisharjoituksia, joista merkittävimmät ovat Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella järjestettävät PAUHA ja Maalahden harjoitusalueella järjestettävävät HÄJY ja ÄRJY.
Piirin koulutuspaikat jakautuvat koulutusosastoihin, joita ovat sotilaskoulutus- ja siviilikoulutusosastot sekä tukiosastoon. Sotilaskoulutusosasto toimeenpanee Puolustusvoimien joukoilleen tilaaman koulutuksen sekä sekä kaikille reserviläisille avoimen sotilaallisia taitoja ylläpitävän koulutuksen. Siviilikoulutusosasto järjestää kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610