Kenttäkelpoisuutta ja työkykyä ylläpitävää harrastustoimintaa

Reserviläisen fyysisen kunnon ylläpitämiseen tähtäävien toimintamahdollisuuksien luominen on piirien keskeinen, sääntöjen mukainen tehtävä. Viimeisen vuosikymmenen aikana suuria joukkoja on liikuttanut maakunnan alueella kiertävä Reserviläispyöräily. Keskeisessä osassa ovat myös ammunnat.
Sotavahinkosäätiö palkitsi Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin vuonna 2011 poikkeuksellisesta aktiivisuudesta reserviläisten ampumataitojen ylläpitämisessä.

Prosenttiammuntakilpailu

Prosenttiammunta on Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) ja Reserviläisliiton (RES) järjestämä kilpailu, jonka tarkoituksena on kasvattaa jäsenistön ja yhdistysten ampumaharrastuksen aktiivisuutta.
Prosenttiammunnassa yhdistykset/kerhot kilpailevat siitä kuinka suuri prosenttiosuus heidän jäsenistöstään osallistuu ammuntoihin vuositasolla. Ammuntasuoritukseksi kelpuutetaan vähintään 10 laukausta käsittävä ampumasuoritus minkä tahansa valvotun ampumatapahtuman, kilpailun tai ja koulutustapahtuman yhteydessä. Myös hyväksytty hirvi-, kauris- ja karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi.
RUL ja RES käyvät piirien ja yhdistysten lisäksi oman kilpailunsa.
SRA:ssa jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan ampumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ampujan tulos muodostuu saavutetun osumapistemäärän ja suoritukseen käytetyn ajan suhteesta. Etelä-Pohjanmaalla lajia harrastetaan aktiivisesti mm. Ilmajoella, jossa järjestetään vuosittain koko valtakunnasta osallistujia keräävä Huissin Syys-SRA -kilpailu. Kuva: Vesa Niemistö.
SRA:ssa jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan ampumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ampujan tulos muodostuu saavutetun osumapistemäärän ja suoritukseen käytetyn ajan suhteesta. Etelä-Pohjanmaalla lajia harrastetaan aktiivisesti mm. Ilmajoella, jossa järjestetään vuosittain koko valtakunnasta osallistujia keräävä Huissin Syys-SRA -kilpailu. Kuva: Vesa Niemistö.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610